Kosto e protezave varet nga disa faktorë: nëse janë fikse apo të lëvizshme, materiali I dhëmbit të përdorur dhe nga numri I implanteve të vendosura.

  • Protezë e lëvizshme
  • Protezë totale fikse në metal porcelan + 4 implante titanium ( all on four )
  • Protezë totale fikse në metal porcelan + 6 implante titanium ( all on six )
  • Protezë fikse totale në metal porcelan + 8 implante titanium ( all on eight )
  • Protezë fikse totale zircon + 4 implante titanium ( all on four )
  • Protezë fikse totale zircon + 6 implante titanium ( all on six )
  • Protezë fikse totale zircon + 8 implante titanium ( all on eight )
  • Protezë e lëvizshme me kapëse estetike