• Faseta dentare material E-max
  • Element provizor
  • Mbushje estetike e dhëmbit me kompozit
  • Maskerina transparente për drejtimin e dhëmbëve
  • Pastrim profesional I dhëmbëve
  • Zbardhim profesional I dhëmbëve
  • Bite