• Extraction ( heqje ) i thjeshtë dhëmbi ose rrënjë
  • Extraction ( heqje ) dhëmbi pjekurie
  • Extraction ( heqje ) kirurgjikal dhëmbi ose rrënjë/ dhëmb pjekuri
  • Extraction ( heqje ) implanti
  • Extraction ( heqje ) kisti