Trajtimi kirurgjik periodontal I indeve mbështetëse të dhëmbit të kompromentuar nga periodontiti, konsiston në ndërhyrjen rigjeneruese të kockave dhe gingivave duke aplikuar bio-materiale ose membrane për rindërtimin e indeve.

  • Implante titanium të cilësisë së parë.
  • Rindërtimi I kockës me membranë dhe materiale sintetike biokompatibile
  • Ngritje e sinusit maksilar duke përdorur materiale sintetike biokompatibile të cilësisë së parë
  • Rezeksion apical