Terapitë endodontike mbulojnë të gjitha aspektet e riparimit dhe trajtimit të një dhëmbi, brendësia e të cilit është e dëmtuar ose ka risk të lartë dëmtimi.

  • Devitalizimi dhe terapia e kanalit të rrënjës në dhëmbin me një rrënjë
  • Devitalizimi dhe terapia e kanalit të rrënjës në dhëmbin me dy rrënjë
  • Devitalizimi dhe terapia e kanalit të rrënjës në dhëmbin me tre rrënjë